Điều em thích nhất ở khóa học đó là được thường xuyên ứng dụng giao tiếp tiếng Anh

Điều em thích nhất ở khóa học đó là được thường xuyên ứng dụng giao tiếp tiếng Anh

17 Jun 2019
“Sự nhiệt tình của giáo viên cộng với những chủ đề thú vị giúp học viên vượt qua những rào cản về cả tâm lý lẫn ngôn ngữ để không khí lớp học luôn sôi nổi, hào hứng”