Khóa hoạc giúp em có thêm nhiều kiến thức kinh nghiệm thực tế quý giá

Khóa hoạc giúp em có thêm nhiều kiến thức kinh nghiệm thực tế quý giá

17 Jun 2019

Chúng ta không nên tự bằng lòng với những kết quả đã đạt được mà cần tiếp tục phấn đấu học tập, nghiên cứu, đi đầu trong tiếp cận và ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến của nhân loại để khởi nghiệp, lập nghiệp, tiếp tục tu dưỡng đạo đức.