Chương trình học

Chương trình học

04 Dec 2019
Bên cạnh giáo trình chính được chọn lọc từ những giáo trình mới và tốt nhất hiện nay, SCF còn đưa vào giảng dạy thêm những giáo trình hỗ trợ phù hợp với mục tiêu khóa học nhằm giúp tăng cường kĩ năng.