6 Yếu Tố Chi Phối Mức Lương Hiện Tại Của Bạn

Vậy là một đợt đánh giá nhân viên cuối năm nữa lại trôi qua. Có thể bạn đang hân hoan, hoặc cũng có thể bạn vẫn…hậm hực vì chưa được tăng lương tương xứng với mong đợi. Thế nhưng, đã bao giờ bạn tự hỏi những yếu tố nào đang chi phối mức lương hiện tại, ngoại trừ câu trả lời chung chung kiểu mặt bằng lương trên thị trường?...
Chi tiết