Luyện thi HSK-HSKK thần tốc

Quyền lực chứng chỉ HSK • Có giá trị trên toàn thế giới, có hiệu lực trong vòng 2 năm kể từ ngày cấp. • Miễn thi tốt nghiệp THPT môn ngoại ngữ, có thể miễn học các học phần ngoại ngữ tại trường • Căn cứ để các trường đại học Trung Quốc tuyển sinh du học sinh. • Căn cứ để các...
Chi tiết