Chương trình học

- Tổ chức bồi dưỡng theo nhu cầu của cá nhân - Tổ chức bồi dưỡng theo nhu cầu của cơ quan, đơn vị...
Chi tiết

Giới thiệu trung Tâm Ngoại Ngữ SCF

Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo, chúng tôi luôn mong trở thành một người bạn đồng hành đáng tin cậy với các cá nhân, đơn vị trường học và doanh nghiệp muốn thông qua năng lực về nghề nghiệp thông qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn....
Chi tiết

Đội ngũ giáo viên

Đội ngũ Giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên, du học nước ngoài về, giàu kinh nghiệm Tiếng Anh quốc tế, IELT, TOFIC, và B1, B2 theo chuẩn khung tham chiếu....
Chi tiết