Chương trình học

Chương trình học

28 Jul 2020
Bên cạnh giáo trình chính được chọn lọc từ những giáo trình mới và tốt nhất hiện nay, SCF còn đưa vào giảng dạy thêm những giáo trình hỗ trợ phù hợp với mục tiêu khóa học nhằm giúp tăng cường kĩ năng.
Chuyên tổ chức bồi dưỡng các khóa
- B1,B2 cho sinh viên
- B1, B2 cho đầu vào, ra cao học
- B2 cho Nghiên Cứu Sinh
- A2, B1, B2 cho Giáo viên các cấp
- A2, B1, B2 cho công chức, viên chức
Tiếng anh, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn dành cho doanh nghiệp
Tổ chức đào tạo theo nhu cầu tại các cơ quan đơn vị có nhu cầu