Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam và Khung tham chiếu chung Châu Âu  khác nhau như thế nào?

Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam và Khung tham chiếu chung Châu Âu khác nhau như thế nào?

29 Sep 2020

Trong bối cảnh nền kinh tế đất nước đang trong tiến trình phát triển và hội nhập sâu rộng, nhu cầu về ngoại ngữ là hết sức cần thiết cho quá trình học tập và làm việc không chỉ đối với người dân Việt Nam mà tất cả công dân các quốc gia trên thế giới. Căn cứ nhu cầu đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam kèm theo Thông tư 01/2014/TT-BGDDT.

khung năng lực ngoại ngữ

Mức độ tương thích giữa Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam và Khung tham chiếu chung Châu Âu được quy định như thế nào?

Mức độ tương thích giữa Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam và Khung tham chiếu chung Châu Âu được quy định tại Mục III Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Qua đó:
KNLNNVN được phát triển trên cơ sở tham chiếu, ứng dụng CEFR và một số khung trình độ tiếng Anh của các nước, kết hợp với tình hình và điều kiện thực tế dạy, học và sử dụng ngoại ngữ ở Việt Nam. KNLNNVN được chia làm 3 cấp (Sơ cấp, Trung cấp và Cao cấp) và 6 bậc (từ Bậc 1 đến Bậc 6 và tương thích với các bậc từ A1 đến C2 trong CEFR). Cụ thể như sau:
KNLNNVN CEFR
Sơ cấp Bậc 1 A1
Bậc 2 A2
Trung cấp Bậc 3 B1
Bậc 4 B2
Cao cấp Bậc 5 C1
Bậc 6 C2
 

Thông tin khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc

Liên quan đến nội dung này, để bạn có cái nhìn thấu đáo hơn, chúng tôi gửi đến bạn một số thông tin về mục đích của khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam như sau:
- Làm căn cứ thống nhất về yêu cầu năng lực cho tất cả ngoại ngữ được giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân.
ngọa ngữ 6 bậc

- Làm căn cứ xây dựng chương trình, biên soạn hoặc lựa chọn giáo trình, sách giáo khoa, kế hoạch giảng dạy, các tài liệu dạy học ngoại ngữ khác và xây dựng tiêu chí trong kiểm tra, thi và đánh giá ở từng cấp học, trình độ đào tạo, bảo đảm sự liên thông trong đào tạo ngoại ngữ giữa các cấp học và trình độ đào tạo.
- Làm căn cứ cho giáo viên, giảng viên lựa chọn và triển khai nội dung, cách thức giảng dạy, kiểm tra, đánh giá để người học đạt được yêu cầu của chương trình đào tạo.
- Giúp người học hiểu được nội dung, yêu cầu đối với từng trình độ năng lực ngoại ngữ và tự đánh giá năng lực của mình.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác, trao đổi giáo dục, công nhận văn bằng, chứng chỉ với các quốc gia ứng dụng Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR).
Để hiểu chi tiết hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT.
>>> Bài viết liên quan: Đơn vị nào đào tạo cấp chứng chỉ ngoại ngữ 6 bậc